fbpx
Przejdź do treści
Strona główna » Nauka

Nauka

Technologia Pola Informacyjnego

Technologia Pola Informacyjnego oparta jest na teorii pola, sformułowanej przez niemieckiego fizyka Burkharda Heima (ucznia Wernera Heisenberga, współtwórcy mechaniki kwantowej) pod koniec 1970 roku. Pole to pojawia się w badaniach wielu naukowców, między innymi C.G. Junga, Max Plancka. Określane jest jako pole morficzne, pole podstawowe lub pole nieskończonych możliwości.  Marcus Schmieke, założyciel i wynalazca TimeWaver, zainspirowany teorią pola Heima, długo studiował badania jego badania, aby uczynić je bardziej zrozumiałymi i znaleźć dla niego możliwe zastosowania. Wszystko to zaowocowało opracowaniem systemu TimeWaver. 

Wykres Pola Informacyjnego według Burkharda Heima

12 wymiarów według Burkharda Heima

Teoria pola Burkharda Heima opiera się na światopoglądzie obejmującym 12 wymiarów. Pierwsze cztery to świat jaki znamy – materia i czas, wymiar 5 i 6 to przestrzeń energetyczną – wspomnienia, emocje, myśli i subtelna energia. Pole informacyjne jest zlokalizowane w 7 i 8 wymiarze. Cztery najwyższe poziomy to nasz umysł. Znaczenie pola informacyjnego wykracza daleko poza fizykę – jest to poziom naszej egzystencji, na którym przechowywane są wszystkie odpowiedzi na wszystkie pytania. W polu informacyjnym zapisywane są wszystkie procesy mentalne i fizyczne w formie wzoru informacyjnego. 

Analiza w TimeWaver

Analiza w polu informacyjnym w TimeWaver Pro, poszukuje wzorców informacyjnych, które przyczyniają się do harmonizacji pola informacyjnego. W tym celu priorytet przypisuje się treściom, takim jak zdania opisowe, ułożone w listy, poprzez ocenę danych z fizycznego generatora szumów.  Analiza w polu informacyjnym odzwierciedla kombinację czynników w momencie przeprowadzania analizy, w tym intencję użytkownika. Analiza w innym czasie może mieć inny wynik ze względu na zmiany zmiennych środowiskowych. Technologia Information Field jest zastrzeżoną technologią firmy TimeWaver.

Analiza i harmonizacja w polu informacyjnym nie ma na celu leczenia, leczenia, łagodzenia, diagnozowania lub zapobiegania jakiejkolwiek chorobie lub schorzeniu. Ma to na celu umożliwienie użytkownikowi profesjonalnemu, w kontekście holistycznym, uzyskania przydatnych informacji z ustaleń z pola informacyjnego. Terminy użyte w bazach danych i modułach nie stanowią stwierdzeń dotyczących ich skutków. Informacje z systemu TimeWaver powinny być zawsze krytycznie kwestionowane i, jeśli to konieczne, weryfikowane za pomocą dalszych procedur.