fbpx
Przejdź do treści
Promocja!

Zinzino BalanceTest

190,00 

To prosty test do wykonania w domu. Wystarczy minuta. Jest to analiza kwasów tłuszczowych znajdujących się we krwi włośniczkowej, pozyskanej z opuszki palca z suchej kropli krwi . opracowany przez niezależne laboratorium VITA.

  • Mierzy poziom 11 kwasów tłuszczowych we krwi
  • Dostarcza dane o balansie Omega-6:3

Co jest mierzone?

Test mierzy poziom 11 kwasów tłuszczowych, w tym nasycone, jednonienasycone (Omega-9) i wielonienasycone (Omega-6 i Omega-3) kwasy tłuszczowe. Poszczególne wartości kwasów tłuszczowych są przedstawiane w tabeli i wyrażone jako procent wszystkich zmierzonych kwasów tłuszczowych. Dla porównania w tabeli średni zakres dla każdego kwasu tłuszczowego (na podstawie danych uzyskanych od dużej grupy osób stosujących zbilansowaną dietę) przedstawiono jako wartość docelową. Mierzone są poziomy następujących kwasów tłuszczowych:

Kwas palmitynowy, C16:0, tłuszcz nasycony
Kwas stearynowy, C18:0, tłuszcz nasycony
Kwas oleinowy, C18:1, Omega-9 Kwas linolowy, C18:2, Omega-6
Kwas alfa-linolenowy, C18:3, Omega-3
Kwas gamma-linolenowy, C18:3, Omega-6
Kwas dihomo-gamma-linolenowy, C20:3, Omega-6
Kwas arachidonowy (AA), C20:4, Omega-6
Kwas eikozapentaenowy (EPA), C20:5, Omega-3
Kwas dokozapentaenowy (DPA), C22:5, Omega-3
Kwas dokozaheksaenowy (DHA), C22:6, Omega-3

Zinzino Dried Blood Spot Test posiada certyfikat zgodności z europejskim rozporządzeniem 98/79/EB w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVD). Oznacza to, że test i wszystkie jego elementy są zgodne z obowiązującymi przepisami i regulacjami, a zatem posiada znak CE.

Jak są obliczane wyniki :
11 kwasów tłuszczowych jest analizowanych, a całkowita suma ich ilości jest uważana za 100%. Dla następujących 6 wartości używamy 7 kwasów tłuszczowych. Analizowana ilość każdego z 7 kwasów tłuszczowych jest obliczana procentowo.

1. Kwas eikozapentaenowy Omega-3 (EPA)
2. Kwas dokozaheksaenowy Omega-3 (DHA)
3. Kwas dokozapentaenowy Omega-3 (DPA)
4. Kwas arachidonowy Omega-6 (AA)
5. Kwas dihomo-gamma-linolenowy Omega-6 (DGLA)
6. Tłuszcz nasycony, kwas palmitynowy (PA)
7. Tłuszcz nasycony, kwas stearynowy (SA)

Wartość ochrony
Najpierw obliczane są następujące 3 uznane wskaźniki zdrowotne:

1. Wartość współczynnika kwasu Omega-6 oblicza się w następujący sposób: (DGLA + AA) * 100/(DGLA + AA + EPA + DPA + DHA)
2. Wartość poziomu kwasu Omega-3 to suma EPA + DHA
3. Wartość balansu oblicza się jako Omega-6 (AA)/Omega-3 (EPA)

Każdej wartości wskaźnika przypisuje się tę samą wagę w drugim obliczeniu i wyznacza wartość od 0 do 100, która jest następnie dzielona przez 3, aby uzyskać wartość ochrony. Najlepiej byłoby, gdyby wynosiła powyżej 90. Wynik nie mówi nic na temat stanu zdrowia, wskazuje tylko poziom ochrony zapewniany przez kwasy tłuszczowe. Uwaga! Wartości EPA i DHA mają duży wpływ na wszystkie obliczenia, a jeśli wartości procentowe EPA i DHA są niskie, w rezultacie bardzo niskie lub nawet zerowe wartości ochrony nie należą do rzadkości.

Brak w magazynie

Kategoria: